بازديد دانش آموزان پايه ي دوم از موزه ي تماشاگه راز (موزه ساعت)
دوشنبه 93/11/6
 

آدرس : شمس‌آباد - ميدان بهشتي - خيابان ولی زاده - پلاك 24
تلفن : 22524648 - 22519460
دورنگار : 22514102
رايانامه : houra_school@yahoo.com