جداكننده-متحرك_www.shabhayetanhayi.ir (4)
ارسال دست سازه هاي دانش آموزان به طرح جابربن حيان
جداكننده-متحرك_www.shabhayetanhayi.ir (4)
« بازارچه خيريه »
 
جداكننده-متحرك_www.shabhayetanhayi.ir (4)
 
بازديد دانش آموزان پايه دوم از موزه ي تماشاگه  زمان
(موزه ساعت)
دوشنبه 93/11/6
 
 جداكننده-متحرك_www.shabhayetanhayi.ir (4)

آدرس : شمس‌آباد - ميدان بهشتي - خيابان ولی زاده - پلاك 24
تلفن : 22524648 - 22519460
دورنگار : 22514102
رايانامه : houra_school@yahoo.com